Rai Ken Dojo

Instruktörer / Iaido

Raili Salminen. 5 dan

Kenneth Ström. 3 dan

Instruktörer / Jodo

Raili Salminen. 1 dan

Kenneth Ström. 1 dan

Från Iaido rikslägret nov 2017.

Kenneth ström graderades till 3 dan.

Copyright @ All Rights Reserved